Klompsmolen

Klompsmolen

De Klompsmolen was een achtkante stellingmolen aan de Groenloseweg.
De molen werd in 1901 gebouwd, maar al een jaar later brak er een fatale brand uit.

Uit de krant van 21 augustus 1902: “Hedenvoormiddag is in de stoomhoutzagerij van G.J Klomps brand uitgebroken, die door den fellen wind op dat oogenblik een ernstig aanzien had. De fabriek is verbrand. Gelukkig heeft men bijtijds ontdekt, dat ook de ‘Witstoom’ van de firma Willink en Co. een oogenblik gevaar liep, daar een weinig vuur (vonken) in vogelnesten op het dak een begin van brand deden ontstaan. Bijtijds werd dit gebluscht. De oorzaak van den brand schijnt te vinden in eene poging door den eigenaar ingesteld om, bij een petroleumlicht, ergens een te wijden drijfriem te herstellen. Gelukkig, waar het vuur zich zeer snel verbreidde, is de ketel niet gesprongen. De brandweer was spoedig ter plaatse en vervulde, als gewoonlijk, haar plicht met succes. De fabriek was, naar wij vernemen, verzekerd.”

Boschmolen in Lichtenvoorde

De resten werden afgebroken met de bedoeling op het Weurden een nieuwe molen te bouwen. Dit ging echter niet door. Korte tijd daarna werd de Klompsmolen verkocht om in Lichtenvoorde als ‘Boschmolen’ aan de Zieuwentseweg weer opgebouwd te worden.