Molen Fortuna

In 1905 kocht Heusinkveld deze molen die oorspronkelijk in Grijpskerk stond en ongeveer een eeuw oud was.
Molenmaker Gijsbers uit Winterswijk bouwde de molen weer op.
De wieken werden niet van zeilen voorzien, maar van jaloezieën, hierdoor zou de molen beter te hanteren zijn. Het was een achtkantige stellingmolen.

 

Uit kranteberichten blijkt dat er nogal vaak ongelukken op deze molen gebeurden.
In februari 1919 brak er brand uit in de molen, de brandweer kon pas na een uur hulp bieden, maar toen was het te laat. De molen was verloren en werd niet meer opgebouwd.

De molen is afgebrand op 23 Februari 1919

Krant: de Tijd 25-02-1919: Bron: Delpher Kranten

Dinsdag 25 februari 1919:
Brand. — Zondagmorgen ontstond door onbekende oorzaak brand in den windkoren- en houtzagenmolen „Fortuna” van den heer B. G. Heusinkveld te Winterswijk. Binnen weinige oogenblikken stond de molen in lichte’ laaie, zoodat aan blusschen niet te denken viel en
de geheele inrichting met inventaris in vlammen opging. Een belendend gebouw met houtzaagmachines en drijikrachtmotoren ging even-
verloren, terwijl tevens een in den molen aanwezige zaagmachine, toebehoorende aan den heer C. M. Benneman te Winterswijk werd
vernield. Behalve deze machine was alles tegen brandschade verzekerd.

Motoren namen de windkracht over.

In 1923 wordt de molen publiekelijk verkocht, het onderstuk bleef in gebruik tot 1961, toen werd het gesloopt.

Een reactie plaatsen