Berenschot windmolen

In 1652 bouwde Adriaen van Eerde tot Pleckepol op  havezathe ‘het Plekenpol’ twee molens: een korenmolen (nu de oude molen) en een oliemolen (aan de andere kant van de beek). Er werd ook een woonhuis voor de molenaar gebouwd.

In 1718 kwam de molen in handen van Mathias Walyen. Deze man kreeg de molen als aflossing van een lening.

In 1726 werden de molen, het woonhuis en de tuin verkocht aan de Wooldse familie Roerdink. Jan Roerdink betaalde er 336 gulden en 5 stuiver voor. In 1749 was de herbouw voltooid en lieten Jan en Clasina Roerdink een kalkstenen gedenksteen met inscriptie metselen in de voorgevel van de molen. De molen kreeg een nieuwe naam: ‘de Nieuwe Molen’.

In 1862 werd op het huidige parkeerterrein een windmolen gebouwd. Deze werd in 1896 weer afgebroken. Een steen die onder een gebintspaal in ‘De Schoppe’ heeft gezeten, getuigt hier nog van. Deze steen ligt nu in de oude molen.
In 1911 waren er door huwelijken en verervingen bij de familie Roerdink negen eigenaren van de molen. Of deze molen een naam had is niet bekend.

Op 22 juli 1911 werd de molen verkocht aan de heer en mevrouw G.W. Berenschot (eerste generatie Berenschot). Gerrit Willem Berenschot was handelaar in graan, stro, eieren, boter, etc. Hij kocht de molen voor zijn zoon (tweede generatie Berenschot) Derk Jan Berenschot. De molen kreeg ook een nieuwe naam: ‘de Berenschot Molen’.

De watermolen is tot 1960 in bedrijf geweest als veevoermaalderij. Een grote overstroming van de Slinge vernielde op 5 december 1960 het waterrad. De watermolen werd al niet veel meer gebruikt, omdat men al was overgegaan tot aanschaf van een hamermolen. Een hamermolen (elektronisch aangedreven) kan per uur meer graan en andere grondstoffen vermalen dan een koppel molenstenen.

In 1964 bouwden dochter Hanna Berenschot (derde generatie Berenschot) en schoonzoon Jan Buunk, die toen al de molenaar was op de molen, een grote graansilo voor opslag. Moderne machines zoals hamermolens, een melasse-mixer, een snelmenger en een brokkenpers produceerden vele soorten diermengvoeders. In 1987 werd de productie stopgezet.

De watermolen, stuw, waterrad en kademuren zijn eind 2015 gerenoveerd.

De laatste molenaar op Berenschots Watermolen was Willem Buunk.