Info & Contact

Molen en bezoekerscentrum zijn gevestigd aan de Venemansweg 7, 7102 ET  Winterswijk.

Openingstijden:

Elke zaterdag van  10.30 – 15.30 uur.

Zondagen in de periode van 3 september t/m 24 september  van 10.30 – 15.30 uur.

Verder op afspraak via telefoon 0543 – 533 131 of e-mail info@venemansmolen.nl.
Als de molen buiten de openingstijden draait, bent u ook van harte welkom.

Graansilo:
Voor informatie over onze multifunctionele ruimte De Graansilo kunt u contact opnemen via telefoonnummer 0543 – 533 131 of via ons e-mailadres.

Foto: Kees van Drie

Stichting Venemansmolen:
Secretariaat:
P/a: Venemansweg 7
7102 ET  Winterswijk
E-mail: info@venemansmolen.nl
Rekeningnummer: NL90 RABO 0356 3734 28,
t.n.v. Stichting Venemansmolen
Inschrijvingsnummer KvK: S 41041337

ANBI-status:
De Stichting Venemansmolen is aangemerkt als een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Donateurs van culturele ANBI’s kunnen extra belastingvoordeel hebben, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Sinds 1 januari 2014 zijn culturele ANBI’s verplicht om bepaalde gegevens op hun website te vermelden. U vindt ze op deze pagina.

Algemene gegevens
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting Venemansmolen; bekend als Venemansmolen
Statutaire zetel: Winterswijk
KvK nummer: 41041337
RSIN/fiscaal nummer: 80.34.63.376

Contactgegevens
Venemansweg 7
7102 ET Winterswijk
Telefoon: 0543 – 53 31 31
E-mail: info@venemansmolen.nl
Website: http://www.venemansmolen.nl

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Venemansmolen bestaat uit zes personen, zoals hieronder vemeld en vastgelegd bij de Kamer van Koophandel.
Voorzitter: Margriet van Wijk
Secretaris: Henk van der Graaf
Penningmeester: Eric Schreurs
Lid: René te Selle
Lid: Jan Venemans

Doelstelling
De stichting wil het cultuurhistorisch erfgoed, bestaande uit het rijksmonument (de windkorenmolen), het gemeentelijk monument (de dieselmaalderij) en de overige bijgebouwen openstellen voor publiek, en in stand en ‘in bedrijf’ houden voor het nageslacht.

Beleidsplan
Uitgaande van de huidige positieve naamsbekendheid wordt de Stichting Venemansmolen al breed gedragen door de Winterswijkse samenleving.
Met promotie- en reclameactiviteiten wordt gewerkt aan een verdere vergroting van die naamsbekendheid om zo hogere bezoekersaantallen te realiseren.
Deze PR-inspanningen richten zich mede op groepen, scholen, bedrijven, organisaties en zeker ook toeristen. Daarbij zullen de mogelijkheden van het bezoekerscentrum (meer) onder de aandacht gebracht worden, zoals rondleidingen in de molen, het zelf werken met de molen en het houden van feestjes en bijeenkomsten in de Graansilo. Het doel is de exploitatie sluitend te krijgen. Hier wordt enthousiast en met veel inzet aan gewerkt door bestuur, vrijwilligers, sponsoren en donateurs van de Stichting Venemansmolen.
De inkomsten die gegenereerd worden uit de organisatie van evenementen en de verhuur van de Graansilo worden gebruikt voor onderhoud aan de molen en de bijgebouwen.

Beloningsbeleid
Bestuursleden en vrijwilligers krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Verslag uitgeoefende activiteiten
Stichting Venemansmolen organiseert regelmatig activiteiten en evenementen, al dan niet in samenwerking met andere organisaties. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Nationale Molen- en Gemalendag
  • Open Monumentendag

Financiële verantwoording

Klik hier voor het jaarverslag van 2020.

Klik hier voor het jaarverslag van 2021.

Klik hier voor het jaarverslag van 2022