Molen Fortuna

In 1905 kocht Heusinkveld deze molen die oorspronkelijk in Grijpskerk stond en ongeveer een eeuw oud was. Molenmaker Gijsbers uit Winterswijk herbouwde deze achtkante stellingmolen. De wieken werden niet van zeilen voorzien, maar van jaloezieën. Hierdoor zou de molen beter te hanteren zijn.

Uit krantenberichten blijkt dat er vrij veel ongelukken op deze molen gebeurden.
Op 23 februari 1919 brak er brand uit in de molen. De brandweer kon pas na een uur hulp bieden, maar toen was het te laat. De molen was verloren en werd niet meer opgebouwd.

Uit de krant De Tijd van 25-02-1919 (bron: Delpher Kranten):

“Dinsdag 25 februari 1919. Brand. — Zondagmorgen ontstond door onbekende oorzaak brand in den windkoren- en houtzagenmolen ‘Fortuna’ van den heer B. G. Heusinkveld te Winterswijk. Binnen weinige oogenblikken stond de molen in lichte’ laaie, zoodat aan blusschen niet te denken viel en de geheele inrichting met inventaris in vlammen opging. Een belendend gebouw met houtzaagmachines en drijfkrachtmotoren ging eveneens verloren, terwijl tevens een in den molen aanwezige zaagmachine, toebehoorende aan den heer C. M. Benneman te Winterswijk, werd vernield. Behalve deze machine was alles tegen brandschade verzekerd.”

In 1923 werd het restant van de molen publiekelijk verkocht. Het onderstuk bleef in gebruik tot 1961 en werd toen  gesloopt.