Ravenhorster molen

Dit kleine molentje lag onder grote bomen bij erve Ravenhorst. De molen lag op de rechteroever van de beek, mat slechts 5,80 m langs het water en de dakrand was vanaf de brug gemeten 3,20 m hoog.

Volgens W.C.A. Staring (Verslag over den toestand der rivieren en afwateringen in het Zutphense) was de molen van G. Bessinkpas in 1847 een voortdurende bron van wateroverlast voor de bovenstrooms wonende boeren. Dat werd mede veroorzaakt doordat de 4 vloedschutten en 1 maalschut niet geheel geopend konden worden “wegens den gebrekkigen toestand der beek beneden de stuw”. Staring vervolgt: “In plaats van eene kostbare verruiming van den molen … stelt men voor, het gehele werk, tegen billijke schadeloosstelling van den eigenaar weg te ruimen”. Dat is dan omstreeks 1870 gebeurd. De stuw heeft nog lang bestaan, maar is later ook verdwenen.

(Bron: De Winterswijkse watermolens, art. door H. Hagens in Honderd Jaar Geldersche Maatschappij van Landbouw, Winterswijk 1966. Verzameling H. van der Kaay.)