Voorlopers Venemansmolen

De huidige Venemansmolen heeft meerdere voorgangers gehad. Zie voor een uitgebreide beschrijving de pagina Historie. 

De eerste voorganger van de Venemansmolen / De Oude Molen
Op het kaartje lijkt de standerdmolen duidelijk op een andere positie getekend dan waar zijn opvolger staat, maar in het commentaar wordt al vermeld dat de kaart “weinig exact en meetkundig onbetrouwbaar” is.
Het is de enige windmolen die in deze omgeving aan de zuidzijde van Winterswijk getekend is, dus mede gezien de overige feiten uit de geschiedenis, moet dit de molen zijn.
Helemaal rechts op dit kaartfragment wordt ook nog watermolen Den Helder/Plekepolsemolen genoemd.

Naam/polder/aanduiding Venemansmolen/ De Oude Molen 1e voorganger
Standplaats Op het huidige molenerf
Plaats Winterswijk
Gebouwd 1642 <
Verdwenen 1827 verbrand
Type Standerdmolen
Aandrijving Windmolen
Functie Korenmolen
Status Verdwenen
Kruiwerk Zetelkruier

De tweede voorganger van de Venemansmolen / De Oude Molen
Nadat de eerste voorganger in 1827 door brand was verwoest, bouwde J.D. Venemans (Veeneman) in 1827/1828 op dezelfde plaats een stenen molen. Ook die molen viel ten prooi aan de vlammen, in 1883. Ter plekke werd een stoom-olieslagerij en -maalderij gebouwd.
Omdat men kennelijk toch behoefte aan een windmolen had, werd in 1898 weer een molen gebouwd, die nu de basis vormt van de huidige Venemansmolen.

Naam/polder/aanduiding Venemansmolen/De Oude Molen 2e voorganger
Standplaats Venemansweg 7
Plaats Winterswijk
Gebouwd 1828
Verdwenen 1883 afgebrand
Type Stellingmolen
Aandrijving Windmolen
Functie Korenmolen
Status Verdwenen
Romp Achtkante bovenkruier
Kruiwerk Buitenkruier