Word sponsor/donateur/vrijwilliger

Om dit prachtige molencomplex met grote cultuurhistorische waarde in stand te kunnen houden en te kunnen bewaren voor het nageslacht, moet er veel onderhoud aan worden gepleegd. Wij kunnen uw hulp en steun daarbij goed gebruiken.

Vrijwilligers

Voor enkele bestuurs- en onderhoudswerkzaamheden zoeken wij enthousiaste en handige vrijwilligers. Wilt u een paar uurtjes per week helpen met klussen als schilderwerk, het terrein en de gebouwen netjes houden, rondleidingen verzorgen of helpen in de Graansilo bij feestjes en bijeenkomsten? Of lijkt het u iets om bestuurslid te worden? Meld u dan aan of kom langs om vrijblijvend kennis te maken en te horen wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Sponsors en donateurs

Regelmatig moet er groot onderhoud aan de molen gepleegd worden door gespecialiseerde bedrijven. Hoewel daar deels subsidie en een bijdrage uit de vrije giften voor beschikbaar is, zijn die inkomsten niet voldoende om alle kosten te dekken. Wij zijn dan ook heel blij met onze sponsoren en donateurs! 

Wilt u ons ook helpen om ervoor te zorgen dat de wieken van de Venemansmolen blijven draaien en de stenen blijven malen? Steun ons dan met uw bijdrage. U bent al donateur voor € 20,00 per jaar; meer mag natuurlijk altijd!

Overigens wordt ook een eenmalige donatie zeer gewaardeerd.

Bedrijven kunnen donateur worden vanaf € 35,00 per jaar. Wilt u ons als bedrijf sponsoren? We maken graag een afspraak met u om de mogelijkheden te bespreken!

U kunt als sponsor ook in natura bijdragen. Zo stelt een van de naburige autobedrijven bijvoorbeeld een busje beschikbaar waarmee onze vrijwilligers graan aanvoeren en dezelfde dag de gemalen producten naar een kinderboerderij brengen. Wij helpen zo deze kinderboerderij, die ook afhankelijk is van vrijwilligers, weer door het gemalen product tegen kostprijs, en dus goedkoop, aan te bieden. En dit is slechts één voorbeeld!

U kunt uw bijdrage overmaken op rekening  NL90 RABO 0356 3734 28 ten name van Stichting Venemansmolen onder vermelding van ‘donateur’, ‘eenmalige bijdrage’ of ‘bedrijfssponsoring’. Bij voorbaat hartelijk dank!