Zelf molenaar worden?

Om  al die mooie, gerestaureerde molens in Nederland ook echt draaiend te kunnen houden, is het belangrijk dat er voldoende deskundige molenaars zijn. Het Gilde van Vrijwillige Molenaars is de organisatie die de opleiding verzorgt voor mensen die de monumentale wind- en watermolens willen laten draaien en/of er mee willen malen.

Wie ook dit mooie ambacht wil leren om daarna als vrijwillig molenaar aan de slag te kunnen, kan zich bij het Gilde aanmelden als leerlingmolenaar. Op de website van het Gilde staat welke eisen er aan kandidaten gesteld worden en wat de opleiding inhoudt. De opleiding is deels zelfstudie (de theorie), en deels praktijkervaring: je moet 150 praktijkuren hebben, waarvan 30 op een ander type molen dan de eigen lesmolen. Voor de theorie wordt één keer per maand een theorieavond georganiseerd op verschillende plaatsen in het land. Aanbevolen wordt om die avonden te bezoeken, ook voor het contact met andere (leerling)molenaars.

Zaken die aan de orde komen tijdens de opleiding zijn onder meer veiligheid, het gaande en staande werk van diverse molentypes en de verschillende molenfuncties. En omdat je als molenaar van een windmolen veel met de weersomstandigheden te maken hebt, is ook dat een belangrijk onderdeel van de opleiding.

Onze eigen molenaars kunnen u ook informeren over de opleiding. Vraag ze er gerust naar! Of neem contact met ons op via info@venemansmolen.nl.

(Foto’s op deze pagina met dank aan Annemiek Holtrop.)